COMPUTER DAGBESTEDING

IT DIENSTVERLENING

AUTISME BEGELEIDING

 

BEGELEIDING

 

Compitaut biedt passende en persoonlijke professionele begeleiding tijdens de computer dagbesteding aan (jong)volwassenen met autisme:

 

 • Begeleiden in het voorbespreken, plannen, structureren (het in stappen indelen van activiteiten (in welke volgorde welke activiteiten op welke wijze uitvoeren)) en evalueren.
 • Begeleiden in het oplossen van problemen en het nemen van besluiten.
 • Begeleiden in het zelfstandig problemen oplossen. Dit bevordert de zelfredzaamheid en het zelfstandig functioneren.
 • Leren zich begrijpelijk te maken als er een probleem / vraag is.
 • Begeleiden in het controleren van de uitgevoerde activiteiten.
 • Zelfstandig leren situaties oplossen.
 • Hulp/ondersteuning bij de omgang/contacten met medewerkers. Zo wordt voorkomen dat er achteruitgang optreedt in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

 

Begeleiding

 

UITGANGSPUNTEN

 

Het streven is het stimuleren van ‘’De kracht vanuit de (jong)volwassene zelf’’. Wat hij / zij leuk of belangrijk vindt om te doen wordt gekoppeld aan de leerpunten. De positieve benadering wordt gecombineerd met de eenvoud van de activiteiten. Kleine stapjes worden gezet om het leren mogelijk te maken. Dit gebeurt door te starten met eenvoudige taken, die naar kunnen van de (jong)volwassene uitgebreider gemaakt worden. Ook word er geëvalueerd of er hulpmiddelen nodig zijn om het voor hem / haar makkelijker te maken.

 

Uitgangspunten:

 

 • Vergroten van het vertrouwen
 • Het stimuleren en motiveren
 • Luisterend oor wanneer hier behoefte aan is
 • Zorgen voor wederzijds respect naar elkaar

 

BETALING

 

De begeleiding kan in het algemeen worden betaald middels WLZ - PGB, WMO-PGB of
WMO-ZIN (Helmond en Peelgemeenten).

COMPUTER DAGBESTEDING

IT DIENSTVERLENING

AUTISME BEGELEIDING